SPECIJALIST/ICA JAVNE UPRAVE


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Opis poslova:
 -Slanje poziva na dostavu ponuda,
-sudjelovanje u planiranju, provedbi i kontroli strategije javne nabave DOMA ZDRAVLJA OSIJEK i izrada plana nabave
-kontaktiranje ponuditelja vezano za izradu tendera i specifikacija predmeta nabave,
- vođenje zapisnika na javnom otvaranju ponuda i uručivanje ponuditeljima potrebne dokumentacije,
-izrada dopisa, odgovora i zahtjeva te slanje ponuditeljima
 
Potrebna zvanja: stručni/a specijalist/ica javne uprave
Razina obrazovanja: VSS
 
Uz prijavu, kandidati su u obvezi priložiti i:
1. životopis
2. preslik diplome
3. potvrdu o duljini trajanja obrazovanja i prosjeku ocjena tijekom obrazovanja
4. preslik domovnice
5. preslik rodnog lista
6. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
7. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu koja nije starija od dana objave poziva
 
DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dzo.hr.
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo poništiti natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu DOMA ZDRAVLJA OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj-stručni specijalist javne uprave- SOR“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice DOMA ZDRAVLJA OSIJEK www.dzo.hr.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA OSIJEK
pismena zamolba: Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek