SURADNIK/SURADNICA U PODRUČJU PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE MATEMATIKA


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.2.2018.
9.3.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin
 
raspisuje
 
N A T J E Č A J
 za izbor
 
2. jednog/u suradnika/icu u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
 
Prijavi na natječaj pristupnici/ice  pod točkom  1.  Dužni/e su priložiti: životopis s podacima o  školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.
Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda/ice je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.
 
Prijavi na natječaj pristupnici/ice pod točkom  2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.
Kriterij za pristupnike/ice pod točkom 2. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika/ice unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.
Pristupnici/ice kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 
Za radno mjesto pod točkom 2. provest će se psihološko testiranje.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.
 
Opis poslova: poslovi prema programu Fakulteta.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
pismena zamolba: Pavlinska 2, 42000 Varaždin