NASTAVNIK/CA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU IZVANREDNOG PROFESORA I RADNOM


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.12.2017.
21.1.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet Osijek
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor i prijem
 
  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i radnom
mjestu izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Svi pristupnici na natječaj  pod točkom a) pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br.:93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.:123/03, 198/03, 105/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15-Odluka USRH).
 
Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto pod točkom a) moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (u daljnjem tekstu Pravilnik).
 
Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr
 
Uz prijavu, pristupnici natječaju obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2., Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, i to:
 
  1. Životopis
  2. Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
  3. Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
  4. Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena specijalizacija)
  5. Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja
  6. Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)
  7. Popis radova i radovi
  8. Dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova
 
 
Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka (od kojih je jedan original), osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrazac za prijavu na natječaj nalazi se na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta Osijek www.gfos. unios.hr,
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj pod točkom... “.
 
 

Poslodavac


GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
pismena zamolba: Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek