PRODAVAČ KARATA-PRIVEZIVAČ (M/Ž)


Radno mjesto


DRVENIK MALI (PLOČA), SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
Bez naknade
8.8.2018.
31.8.2018.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Opis poslova: usluga prodaje karata, priveza i odveza brodova
Potrebu za prijemom za radno mjesto
 
Prodavač karata-privezivač (m/ž)
 
 
Opis radnog mjesta:usluga prodaje karata, priveza i odveza brodova
 
Uvjeti oglasa:
Stručna sprema: sss ili pkv (osmogodišnja škola)
Posebno znanje i vještina: rad na računalu
Radno iskustvo: 1 godina
 
Mjesto rada:  drvenik mali, ovisno o organizaciji rada i druga prodajna mjesta poslodavca u splitsko dalmatinskoj županiji
 
Smještaj: poslodavac za radnika ne osigurava smještaj
Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • elektronički zapis radnog staža evidentiran u matičnoj evidenciji  hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)
   
  Osoba koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem zakona o hrvatskim braniteljima dužna je, pored prednje navedenog, dostaviti slijedeće dokaze:
   
  - rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci
  - dokaz o nezaposlenosti - potvrdu hz za mo o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hz za mo, ne stariju od mjesec dana
  - presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
  - dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz domovinskog   rata bez roditeljske skrbi
  - potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj    spremi ( u slučaju kad se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član  njegove obitelji)
  - presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja).    
  - potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta republike hrvatske (u     slučaju ako se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog   branitelja)
  - rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)
  - rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja  iz domovinskog rata
   
  poveznica o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici ministarstva https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf
   
  Nepotpune ili nepravovremeno podnesene zamolbe kao i zamolbe na kojima nije naznačen naziv radnog mjesta i naziv mjesta rada za koju se podnosi zamolba  neće se razmatrati.
  jadrolinija pridržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
   
  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti  na adresu :
   
  Jadrolinija rijeka
  Riva 16
  51000 Rijeka
  Odjel ekspedita “ povjerenstvo za provođenje natječaja” ili na e- mail: kadrovska-ag@jadrolinija.hr( obavezno s naznakom  radnog mjesta  i mjesta rada)


Poslodavac


JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta