ZAPOSLENIK/CA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU I ZNANSTVENO-NASTAVNOM RADNOM MJESTU REDOVITOG PROFESORA U TRAJNOM ZVANJU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKI


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2017.
16.6.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis posla: Zaposlenik/ca u znanstveno-nastavnom zvanju i  znanstveno-nastavnom radnom mjestu  redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane arhitektura računalnih sustava
- Izvodi predavanja, seminare, vježbe i stručnu praksu studenata, održava ispite, ocjenjuje seminarske i druge radove, sudjeluje u radu poslijediplomskih studija,  izrađuje i publicira znanstvene i stručne radove i sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima
 

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje
 
NATJEČAJ
izbor i prijam
 
1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane  arhitektura računalnih sustava u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvoSvi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).
Pristupnici na natječaj  moraju ispunjavati  uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr.


Prijave na natječaj s dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, na  adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek. s naznakom „Prijava na natječaj – za radno mjesto broj _____“

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).


 


Poslodavac


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK
pismena zamolba: KNEZA TRPIMIRA 2 B, 31000 OSIJEK