ČISTAČ / ČISTAČICA


Radno mjesto


VALPOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), Srednja škola Valpovo objavljuje sljedeći:
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
spremač/ica, neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.
Probni rad: 1 mjesec.
            Uvjeti: osnovno obrazovanje i sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz prijavu kandidat treba dostaviti:
 • svedodžbu(potvrdu) o stečenoj spremi, kratak životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja), dokaz o hrvatskom državljanstvu, za radno iskustvo elektronski ispis staža osiguranja ili potvrda HZMO, a za radni staž do 30. lipnja 2013. godine preslika radne knjižice te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa. 
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
  Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
   
  Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, 31550 Valpovo ili se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik, s naznakom “za natječaj”.  
   


Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO
pismena zamolba: Srednja škola Valpovo,Dr .F.Tuđmana 2,Valpovo