ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
30 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.8.2018.
31.8.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće DV Montessori dječja kuća  donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
ODGOJITELJICA
1 izvršitelj/ica u radni odnos na određeno radno vrijeme od 6 sati dnevno, od 03. rujna 2018  – 30.  lipnja  2019.
UVJETI: prema čl. 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/ 07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Razina obrazovanja:  viša ili prvostupanjska
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i životopis.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Natječaj je otvoren od 6. kolovoza do 31. kolovoza 2018.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Montessori dječja kuća , Split, Teslina 17  – uz naznaku  „ Za  NATJEČAJ – ODGOJITELJICA 1“
Između 27. 08. i 30.08 2018 mogući su razgovori nakon telefonskog dogovora. Telefon je 0914423321. 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MONTESSORI DJEČJA KUĆA
pismena zamolba: Teslina 17, 21000 Split