UČITELJ EDUKATOR - REHABILITATOR /UČITELJICA EDUKATORICA - REHABILITATORICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107., stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08 ), članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11, 5/12; 16/12; 86/12; 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta:
   
 UČITELJ EDUKATOR – REHABILITATOR 
                 - na neodređeno, puno radno vrijeme ( 1 izvršitelj/ica )

               
Uvjeti za radno mjesto Natječaja:   Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
                                                
Uz pismenu prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti:
kratki životopis, presliku diplome, presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci, u izvorniku ).
 
Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Josipa Matoša, Vukovar.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu :
Osnovna škola Josipa Matoša, 32 000 Vukovar, Petra Preradovića 40

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA VUKOVAR
pismena zamolba: PETRA PRERADOVIĆA 40, VUKOVAR