SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.12.2017.
14.12.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina, raspisuje

                                                                 N A T J E Č A J
 
SPREMAČICA – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupno tjedno (zamjena radnice koja temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju).
 
Uvjeti pod 1:  
Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, broj 47/96 i 56/01).
Uvjeti pod 2:
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i imati završenu osnovnu školu.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- životopis.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata, isti će dostaviti izvornike dokumenata.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči OŠ Zvonimira Franka, Kutina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (do 14.12.2017.)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OŠ Zvonimira Franka
S. S. Kranjčevića 2
44320 Kutina

s naznakom “za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZVONIMIRA FRANKA
pismena zamolba: S. S. Kranjčevića 2, 44320 Kutina