SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Dvokratno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.4.2017.
28.4.2017.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Natječaj za radno mjesto
1. spremača/ice (m/ž)
–određeno puno radno vrijeme u OŠ „Braća Radić“ Koprivnica-  1 izvršitelj/ica-zamjena za bolovanje
 
Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („ Narodne novine“ broj : 40/14)
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
  • Životopis
  • Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
  • Domovnica
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pri posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.
Navedenu dokumentaciju nije potrebno slati u originalu, dovoljna je  preslika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je objavljen dana 20.4.2017. i traje do 28.4.2017.
Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica
Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica s naznakom „natječaj za radno mjesto spremača/ice“
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na web stranici Škole: os-braca-radic-koprivnica.skole.hr
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ
pismena zamolba: Miklinovec 6a, Koprivnica