POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI


Radno mjesto


NOVIGRAD PODRAVSKI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
30 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
17.3.2017.
27.3.2017.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno

JAVNI  NATJEČAJ

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u

Osnovnoj školi „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski.

 

OPĆI PODACI:

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: Osnovna škola „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17A

Radno vrijeme: nepuno, 30 sati tjedno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 3 mjeseca.

Početak rada:03.04.2017.

 

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI

 • najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17.)
 • prednost će imati osobe  s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi će pružati neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa prema izrađenom individualnom programu rada  za svakog pojedinog učenika

 

ODABIR KANDIDATA

 • Odabir kandidata za poslove pomoćnika u nastavi izvršiti će Stručno povjerenstvo Škole koje će s prijavljenim kandidatima obaviti individualne razgovore.
 • Odabrani kandidat koji još nije radio na poslovima pomoćnika proći će 20-satnu edukaciju za osposobljavanje za rad s učenicima s teškoćama

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • zamolba
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
 • domovnica (neovjerena preslika)
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)
 • dokaz nadležnog suda o nekažnjavanju (neovjerena preslika – ne starija od 6 mjeseci)

 

 • ukoliko kandidat ima iskustvo u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili volontiranju – potvrdu pravne osobe kod koje je volontiranje ili rad s učenicima s teškoćama u razvoju obavljen

Osnovna škola „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

 

 

ROK ZA PRIJAVE

Natječaj je otvoren od 17.03. do 27.03.2017., te će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Osnovne škole „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17A; 48325 Novigrad Podravski s napomenom: „Prijava za  pomoćnika u nastavi“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu Stručnog povjerenstva na razgovor smatrati će se da je odustao od prijave.

Obavijest o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski (www.os-bmadjera-novigrad-podravski.skole.hr)Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PROF. BLAŽ MAĐER, Novigrad Podravski
pismena zamolba: Gajeva 17a, Novigrad Podravski