TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Temeljem članka  95. Statuta škole, ravnatelj škole donosi
 
O  D  L   U  K  U
O RASPISIVANJU NATJEČAJA
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 
Za radno mjesto :
 
1. tajnika škole 1 izvršitelja, na puno radno vrijeme, na 12 mjeseci
 
Natječaj će biti objavljen 11.06.2018. godine. na Zavodu za zapošljavanje, web stranici škole i oglasnoj ploči škole i bit će otvoren 8 dana.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Kandidati trebaju imati zvanje  dipl. pravnika ili mag. prava, te ispunjavati opće uvjete iz  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
 
Prijave na natječaj, sa kratkim životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta / za radni staž dostaviti elektonički ispis staža iz Zavoda za mirovinsko osiguranje/ treba dostaviti u roku od osam dana od dana objave na web stranici škole , Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole,
 
na adresu sjedišta škole: TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, 32010 Vukovar, Blage Zadre 4, pp 41, s naznakom „za natječaj“ i n/p ravnatelju.

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE VUKOVAR
pismena zamolba: BLAGE ZADRE 4, PP 41, 32000 VUKOVAR