ASISTENT / ASISTENTICA ZA RAD NA HRZZ PROJEKTU


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.4.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
 
II. ZA RAD NA PROJEKTU
 - jednog asistenta (m/ž) na određeno vrijeme od četiri godine, za rad na HRZZ projektu.
Kvalifikacije:
- završen integrirani sveučilišni studij medicine, dentalne medicine ili farmacije,
- izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- napredno poznavanje rada na računalu i statističkih programa

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis u Europass formi, motivacijsko pismo, te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo. Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ). Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/
Rok natječaja za prijave je 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od srijede 25. travnja 2018.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
pismena zamolba: ŠOLTANSKA 2, 21000 SPLIT