NASTAVNIK / NASTAVNICA GLAZBENE KULTURE


Radno mjesto


NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
8 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
21.3.2017.
28.3.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
  Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr., 90/11., 16/12.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.) Srednja škola Novska raspisuje:
 
N A T J E Č A J  Z A  R A D N O  M J E S T O

1. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti, jedan(1) radnik/ca na određeno,nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno plus pripadajući sati, zamjena,  do povratka djelatnika na bolovanju

Uvjeti: Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz zamolbu i životopis priložiti:

- dokaz o završenom obrazovanju
- uvjerenje o nekažnjavanju, original, ne stariji od 6 mjeseci
- potvrdu o radnom iskustvu

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Tina Ujevića 2/a, 44 330 Novska
Ponude se primaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama HZZ i oglasnoj ploči škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA NOVSKA
pismena zamolba: Tina Ujevića 2/a, 44330 Novska