Pronađeno oglasa: 140 za pojam DIPLOMIRANI EKONOMIST

rezultata po stranici:
  sortiranje:
VIŠI / A STRUČNI / A SURADNIK / ICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Rok za prijavu: 2.5.2018.
VIŠI / A REFERET / ICA ZA JAVNU NABAVU
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Rok za prijavu: 2.5.2018.
KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA
Mjesto rada: ŠIBENIK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MATIBOS - VL. BOŽENA JAKELIĆ
Rok za prijavu: 24.4.2018.
SURADNIK / CA U RAČUNOVODSTVU
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Ured za podršku društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Rok za prijavu: 23.4.2018.
REFERENT / ICA RAČUNOVODSTVA-KALKULANT / ICA
Mjesto rada: OGULIN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MOJ URED d.o.o. za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 23.4.2018.
STRUČNI / A SURADNIK / CA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH ŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Rok za prijavu: 30.4.2018.
STRUČNI / A SURADNIK / CA ZA EKONOMSKE POSLOVE

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PGT ŠKUNCA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE I TURIZAM
Rok za prijavu: 27.4.2018.
SURADNIK / SURADNICA U MARKETINGU
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PHARMAMED-MADO d.o.o. za trgovinu i posredovanje
Rok za prijavu: 27.4.2018.
NASTAVNIK / NASTAVNICA KUHARSTVA
Mjesto rada: DALJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA DALJ
Rok za prijavu: 28.4.2018.
NASTAVNIK / NASTAVNICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Rok za prijavu: 28.4.2018.
VODITELJ / ICA RAČUNOVODSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
Rok za prijavu: 28.4.2018.
SURADNIK / CA ZA NACIONALNE I MEĐUNARODNE PROJEKTE I EU PROGRAME
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Rok za prijavu: 30.4.2018.
VODITELJ / ICA RAČUNOVODSTVA
Mjesto rada: DRNIŠ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA DRNIŠ
Rok za prijavu: 28.4.2018.
VODITELJ / VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Mjesto rada: RIJEKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za autizam Rijeka
Rok za prijavu: 27.4.2018.
PROJEKT MENADŽER / ICA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ
Mjesto rada: KOPRIVNICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Rok za prijavu: 28.4.2018.
PROJEKT MENADŽER / MENADŽERICA ZA RAZVOJNE PROJEKTE
Mjesto rada: KOPRIVNICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Rok za prijavu: 28.4.2018.
STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Hrvatska poljoprivredna agencija, ustanova za poslove u poljoprivredi
Rok za prijavu: 30.4.2018.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: HUM NA SUTLI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HUMKOM društvo s ograničenom odgovornošću za stambeno komunalne poslove i uređenje naselja i prostora
Rok za prijavu: 28.4.2018.
REFERENT / REFERENTICA U NABAVI
Mjesto rada: ALAGINCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: COLOR EMAJL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 23.4.2018.
ASISTENT / ICA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Institut za razvoj i međunarodne odnose
Rok za prijavu: 21.5.2018.
REFERENT / ICA PRODAJE I NABAVE ALATA, OPREME I ELEKTROMATERIJALA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: INDUSTROOPREMA, d.o.o. za trgovinu
Rok za prijavu: 29.4.2018.
STRUČNI SURADNIK ZA MARKETING M / Ž
Mjesto rada: ZADAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: NEPER d.o.o. za informatiku, telekomunikacije i energetiku
Rok za prijavu: 24.4.2018.
VODITELJ / VODITELJICA INTERNE REVIZIJE
Mjesto rada: RIJEKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava
Rok za prijavu: 27.4.2018.
VODITELJ / ICA RECEPCIJE, PRODAJE I MARKETINGA
Mjesto rada: MEDULIN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VITA SOLE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo, usluge i turistička agencija
Rok za prijavu: 4.5.2018.
SAVJETNIK / SAVJETNICA ZA FMC PROJEKTE
Mjesto rada: VUKOVAR
Traženo radnika: 2
Poslodavac: SEVOI d.o.o. za savjetovanje i usluge
Rok za prijavu: 25.4.2018.