POMOĆNI RADNIK / RADNICA U KUHINJI


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama («Narodne novine» br. 128/2017) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split raspisuje 
N A T J E Č A J 
Za upražnjeno sljedeće radno mjesto: 
pomoćni radnik u kuhinji                
                                                          -    1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
                                                                uz probni rad u trajanju od mjesec dana 
 
Uvjeti:
 • osnovna škola i završena škola za pomoćnog kuhara
   
  Uz prijavu kandidati/ce su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili preslik domovnice)
 • preslik rodnog lista
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja za radno mjesto za koje se natječu (preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, osposobljavanju)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • životopis
   U prijavi su kandidati/ce dužni navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
  Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja u «Narodnim novinama». Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, Starčevićeva 19, 21000 Split, s naznakom: «Natječaj za pomoćnog radnika u kuhinji».
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Prijavljeni kandidati/ce bit će obaviješteni o izboru kandidata/ice u roku od 8 dana od dana izbora.


Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split
pismena zamolba: STARČEVIĆEVA 19, 21000 SPLIT