NASTAVNIK/NASTAVNICA EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje                           
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta 
 
Nastavnik ekonomske skupine predmeta – na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja (komplikacije u trudnoći i rodiljni dopust).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Rok prijave je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi  
- domovnicu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
 
Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole  http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da se uz prijavu na natječaj pozovu na pravo prednosti i dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave slati na adresu:
Ekonomsko-birotehnička škola
Naselje Andrija Hebrang 13/1
35 000 Slavonski Brod

Poslodavac


EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA
pismena zamolba: Naselje A. Hebranga 13/1, 35 000 Slavonski Brod