STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA PRIPREMU, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2017.
31.3.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
4 godine
MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
Agencija traži ambiciozne i motivirane djelatnike za timski rad u poticajnom okruženju na domaćim i međunarodnim projektima te raspisuje natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik za pripremu, provedbu i praćenje projekata - 1 izvršitelj (m/ž), određeno vrijeme uz probni rok

Opis posla:


 
 • praćenje i identifikacija relevantnih natječaja;
 • sudjelovanje u informiranju dionika o dostupnim izvorima financiranja i aktivnostima Agencije;
 • sudjelovanje u pripremi, prijavi i provedbi projekata za dostupne izvore financiranja iz nacionalnih i europskih fondova (izrada logičke matrice, upoznavanje i priprema projektnog sažetka, priprema budžeta, priprema cjelokupne projektne aplikacije, prijava projekta, vođenje procesa implementacije projekta);
 • prisustvovanje na seminarima i edukacijama vezanim za tematiku nacionalnih i EU fondova;
 • podrška u organizaciji edukativnih aktivnosti koje provodi Agencija;
 • ostali poslovi prema nalogu direktora.

Uvjeti:

 
 • visoka stručna sprema (VSS), ekonomske, tehničke, društvene ili srodne struke;
 • radno iskustvo 4 godine na poslovima provođenja nacionalnih i/ili europskih projekata;
 • iskustvo u provođenju nacionalnih i/ili europskih projekata vezanih uz energetsku učinkovitost i/ili obnovljive izvore energije;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (znanje drugih stranih jezika je prednost);
 • dobro poznavanje rada na računalu (Microsoft Office paket, internet);
 • visoki stupanj motivacije i ustrajnost u postizanju zadanih ciljeva;
 • organiziranost, komunikacijske i prezentacijske vještine, sklonost timskom radu;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 
 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice);
 • preslika vozačke dozvole.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se pisanim putem na adresu Međimurska energetska agencija d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec (s naznakom „Natječaj za radno mjesto“) ili e-mailom na adresu maja.bratko@menea.hr (predmet „Natječaj za radno mjesto“) najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.
Međimurska energetska agencija d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti.
 

Poslodavac


MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje i unapređenje poslova vezanih uz obnovljive izvore energije i energets