DOMAR/LOŽAČ M/Ž


Radno mjesto


POSTIRA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2018.
24.5.2018.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN, btr.10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DV „ Grdelin“ raspisuje natječaj za domara-ložaća. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme – tehničkog smjera, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, preslik domovnice, presliku dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa ,sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13) ne stariju od 6mj.: a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN10/97,107/07 i 94/13), b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN10/97,107/07 i 94/13); dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektr. baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči HZZZ te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. Kandidati koji po posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.   Pismene prijave dostaviti na adresu Dječji vrtić Grdelin, Polježice 4, 21410 Postira s naznakom „ Za natječaj“.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRDELIN
  • osobni dolazak: POLJEŽICA 4, 21410 POSTIRA
  • pismena zamolba: DV Grdelin, Polježice 4, 21410 Postira