DOKTOR MEDICINE / DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


JOSIPOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 
Uz zamolbu, kandidati su obvezni priložiti i:
1.životopis,
2.preslik diplome,
3.preslik domovnice,
4.preslik odobrenja za samostalan rad,
5.preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
6.potvrdu HZMO o radnom stažu koja nije starija od dana objave natječaja

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj će se objaviti i na web-stranici DOMA ZDRAVLJA OSIJEK www.dzo.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dzo.hr.

Kandidati u prijavi moraju obvezno naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se kandidat prijavljuje za više radnih mjesta, potrebno je, uz potrebnu dokumentaciju, u zamolbi naznačiti sva radna mjesta za koja se kandidat prijavljuje.

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo poništiti natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu DOMA ZDRAVLJA OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj-doktor medicine Josipovac“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dzo.hr.Poslodavac


DOM ZDRAVLJA OSIJEK
pismena zamolba: PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6, 31000 OSIJEK