UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
10 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
13.2.2018.
21.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ Slavonski Brod  o b j a v lj u j e
NATJEČAJ
za radno mjesto
učitelj/ica hrvatskog jezika - određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, VSS
UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, zamolbu, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu (dokaz o državljanstvu), rodni list, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a.
Vrsta zaposlenja: određeno nepuno radno vrijeme, (pripremna nastava iz hrvatskog jezika od 70 sati). Dva (2) sata nastave dnevno (10 sati tjedno). Poželjno poznavanje španjolskog jezika.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (13. veljače 2018. – 21. veljače 2018.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.
O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru putem WEB stranice škole.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OŠ „Blaž Tadijanović“
Podvinjska 25
35000 Slavonski Brod
„za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika“

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BLAŽ TADIJANOVIĆ
pismena zamolba: Podvinjska 25, 35 000 Slavonski Brod