VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA


Radno mjesto


NIJEMCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
14.7.2017.
21.7.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potreban položen stručni ispit; ZAVRŠEN PROGRAM ZA SURADNIKA/CU U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
Kategorija B
1 godinu
R E P U B L IK A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NIJEMCI
  
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123
 
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-03/17-01/22
URBROJ: 2188/06-02/01-17-1
Nijemci, 13. srpnja 2017. godine
 
U svrhu provođenja Projekta HORSE RIDE IN SRIJEM (HORIS), koji je dobio mogućnost financiranja iz INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2014.-2020., a na temelju članka 46. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 4/13) Općinski načelnik upućuje slijedeći

JAVNI POZIV
Prima se voditelj projekta
Voditelj projekta je odgovoran za realizaciju projektnih aktivnosti po planu, za monitoring i izvještavanje, koordinaciju projektnog tima i partnera na projektu. Ona/on će biti novo zaposlena osoba i radit će puno radno vrijeme na projektu, zbog trajanja samog projekta i složenosti projektnih aktivnosti.
Ona/on će raditi puno radno vrijeme od 27 mjeseca, što čini 100% trajanja projekta te razdoblje izrade završnog izvještaja na projektu. Troškovi voditelja projekta na projektu čine 24 bruto plaća projekta i biti će pokriveni iz proračuna projekta, te 3 bruto plaće iz proračuna Općine Nijemci.

Potrebna izobrazba i radno iskustvo.

Voditelj projekta mora biti magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, završen program suradnik/ca u pripremi i provedbi EU projekata, aktivno poznavati engleski jezik u govoru i pismu - najmanje B2 stupanj Vijeća Europe, imati vozačku licencu za B kategoriju i minimalno 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu – osnovni ECDL program (7 modula).

Prijavama je potrebno priložiti: životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, preslika uvjerenja o osposobljavanju za suradnik/ca u pripremi i provedbi EU projekata, elektronički zapis HZMO o radnom stažu, presliku vozačke dozvole, dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika B2 stupanj (javna isprava svjedodžba o znanju stranih jezika ili Cmabridge ESOL SCE diploma), dokaz ECDL osnovni program (diploma/certifikat).
Prijave se podnose na adresu: Općina Nijemci (za voditelja projekta), Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci, najkasnije do 21. srpnja 2017. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Za kandidate prijavljene na javni poziv koji ispunjavanju uvjete, biti će provedeno testiranje, a kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu.
 Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka javnog poziva.
Zadržava se pravo poništenja javnog poziva.
 
                                                                                                                                                                    Zamjenica općinskog načelnika
                                                                                                                                                                                    Kristina Skoko
 

Poslodavac


OPĆINA NIJEMCI
pismena zamolba: TRG K. TOMISLAVA 6, NIJEMCI