POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDICA IZ PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJA TEOLOGIJE I GRANE PASTORALNE TEOLOGIJE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
27.6.2018.
27.7.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem odluka  Fakultetskog vijeća sa  Četvrte redovite sjednice od 18. siječnja 2018. god.,  Pete redovite sjednice od 15. veljače 2018. god.  i  Druge izvanredne sjednice od 17. svibnja 2018. god. 
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU 
r a s p i s u j e 
N A T J E Č A J 
  1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane pastoralne teologije  na Katedri pastoralnog bogoslovlja  (1 izvršitelj m/ž).
Kandidati za  navedena   radna   mjesta  trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), uvjete  propisane  Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ili umjetničko-nastavna zvanja (NN br. 106/06), Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05), Statutom Sveučilišta u Splitu,  Statutom KBF-a u Splitu te Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,
Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:
1. potpisani životopis,
2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).
Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavljeni kandidati koji ispunjaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na usmeni intervju. 
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu Fakulteta s naznakom "za natječaj".
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.  
Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
pismena zamolba: Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, 21000 Split