SURADNIK/CA U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA I RADNOM MJESTU ASISTENTA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKE ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE TEMELJNE TEHNIČKE Z


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.12.2017.
21.1.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet Osijek
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor i prijem

2. jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta za znanstvenopodručje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti za rad na projektu: „UIP-2017-05-7113 Razvoj armiranobetonskih elemenata i sustava s otpadnim prahom automobilskih guma“ voditeljice projekta doc.dr.sc. Ivane Miličević, dipl.ing.građ., u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto pod točkom b) pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, obvezni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij građevinarstva (smjer nosive konstrukcije)
 • prosječna ocjena završenog diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva: minimum 4.0
 • uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 
Dodatni kriteriji su:
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.
 • motiviranost za rad na projektu.
 
S pristupnicima natječaju obavit će se provjera znanja engleskog jezika i vještina potrebnih za obavljanje poslova i zadaća na projektu.
 
Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju pod točkom b) obvezni su priložiti:
 • životopis
 • presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva (smjer Nosive konstrukcije)
 • presliku dopunske isprave o studiju (supplement)
 • dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija
 • motivacijsko pismo.
Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u.
  
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj pod točkom... “.
 

 

Poslodavac


GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
pismena zamolba: Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek