Ukupno zapošljavanje iz evidencije HZZ-a
I. - II. 2017.

25.469

Ukupno prijavljena slobodna radna mjesta
I - II. 2017.

46.231

Ukupni korisnici mjera APZ
I. - II. 2017.

28.169

Trenutačni broj nezaposlenih
227.342

Trenutačno objavljena slobodna radna mjesta
26.790

Stopa anketne nezaposlenosti
VII. - IX. 2016.

10,9%

Stopa anketne nezaposlenosti EU 28
VII.- IX. 2016.

8,2%

Stopa registrirane nezaposlenosti
II. 2017.

15,3%