MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2018.
18.7.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
                          NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jedne medicinske sestre-medicinskog tehničara   za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme   u ordinaciji obiteljske medicine Sisak.


Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
 - završena srednja medicinska škola u trajanju od četiri ili pet godina
 - odobrenje za samostalni rad
 - poznavanje rada na računalu
Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente
( u preslici ):
 - životopis
 - dokument o završenom stručnoj spremi
 - uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu ( za četverogodišnje školovanje )
 - odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 - domovnica
 - elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 
Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
  Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
  Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.  Poziv za testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja biti će objavljen na internetskim stranicama Doma zdravlja Sisak.
  Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak.
  Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Prijave se podnose u pisanom obliku do 18. srpnja 2018. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 1, 44000 SISAK