ZAPOSLENIK/CA U SURADNIČKOM ZVANJU I SURADNIČKOM RADNOM MJESTU POSLIJEDOKTORANDA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI,ZNANSTVENOG POLJA ELEKTROT


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2017.
16.6.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis posla: Zaposlenik/ca u suradničkom zvanju  i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika
- Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog procesa, organizira vježbe i stručnu praksu, održava konzultacije, može  zamjenjivati nastavnika u izvođenju dijela nastave, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu i objavljuje znanstvene i stručne radove
 

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje
 
NATJEČAJ
izbor i prijam
 
5. jednog  zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i  suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za komunikacije

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).
Pristupnici na natječaj.  moraju ispunjavati  uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, od objave natječaja na  adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek. s naznakom „Prijava na natječaj – za radno mjesto broj _____“

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).


 


Poslodavac


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK
pismena zamolba: KNEZA TRPIMIRA 2 B, 31000 OSIJEK