DJELATNIK / DJELATNICA ODRŽAVANJA SPORTSKIH TERENA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
13.4.2018.
21.4.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

2 godine
ŠPORTSKO-REKREACIJSKI
         CENTAR SISAK
 
 Temeljem članka 31. Statuta Športsko-rekreacijskog centra Sisak, te odluke
UPRAVNOG VIJEĆA Športsko-rekreacijskog centra Sisak od  13. 04. 2018.godine
raspisuje se
 
         NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 
Radno mjesto:  djelatnik održavanja sportskih terena – 2 izvršitelja
 
Stručni uvjeti:        -  stupanj stručne spreme: VŠS/SSS
                               -  2 godine radnog iskustva
                               -  ispit iz toksikologije
 
U slučaju više kandidata sa istim uvjetima ustanova će provesti interno testiranje kandidata.
        
 POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 1. Prijava
 2. Životopis
 3. Dokaz o navedenoj/traženoj razini obrazovanja (preslik diplome)
 4. Dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice,putovnice ili domovnice)
 6. Dokaz o polaganju ispita iz toksikolgije
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju
 8. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti uvjerenje o nekažnjavanju, koje nije starije od tri mjeseca, kojim dokazuju da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenje o prijemu u radni odnos.

 Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao niti naknadno upotpunjavanje dokumentacije.
 
 Pismene prijave uz naznaku „ZA NATJEČAJ ZA DJELATNIKA ODRŽAVANJA SPORTSKIH
                                              TERENA“
dostavljaju se na adresu: ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SISAK,
                                        Trg grada  Heidenheima 1,44000  SISAK.
 
Rok  u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je 15 (petnaest) dana od isteka roka za
podnošenje prijave za natječaj.

Poslodavac


ŠPORTSKO - REKREACIJSKI CENTAR SISAK
pismena zamolba: TRG GRADA HEIDENHEIMA 1, 44000 SISAK