RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM


Radno mjesto


DRENJE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
25
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
14.6.2018.
28.6.2018.
Terenski rad

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-209 od 23. svibnja 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0118, te članka 33. Statuta Općine Drenje („Službeni glasnik Općine Drenje“ broj 1/18), općinski načelnik Općine Drenje objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“
 
„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI DRENJE“
 
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Drenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi bolji život u općini Drenje“ –  radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom
 
1. Broj traženih radnica: 25 osoba
 
2. Vrsta zaposlenja:  predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 23 mjeseca
 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Drenje
 
5. Opis poslova:
            - pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
            - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
            - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
            - pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
            - pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
  (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
- pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u
  društvo,
- pitanja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
            - punoljetnost,
            - hrvatsko državljanstvo,
            - nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s
  naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve
  trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su
  izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojih
  zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske
  kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice,
  majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u
  razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica,
  samohrana majka.
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda
   za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 
7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
            - zamolba za posao,
            - životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
            - preslika osobne iskaznice
            - preslika dokaza o završenoj školi
            - potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju
  nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog
  natječaja)
            - dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog
  zavoda za mirovinsko osiguranje),
            - vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
             (preuzeti osobno u Općini Drenje, Ljudevita Gaja 25).
 
NAPOMENA:
 
            Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
 
            Trajanje radnog odnosa – dvadeset i tri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
            Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
 
            Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Drenje, Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje, putem pošte u roku od 15 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: „Za natječaj - ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI DRENJE“.
 
            Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).
 
            Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
            Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
            Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
            Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
            Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Poslodavac


OPĆINA DRENJE
pismena zamolba: Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje