PROJEKT ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA


Radno mjesto


NIJEMCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
14.7.2017.
21.7.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Engleski jezik
Kategorija B
R E P U B L IK A  H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NIJEMCI
 
 Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 112-03/17-01/24
URBROJ: 2188/06-02/01-17-1
Nijemci, 13. srpanj 2014. godine
 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 4/13) Općinski načelnik upućuje slijedeći

JAVNI POZIV

Prima se Projekt administrator na Projektu HORSE RIDE IN SRIJEM (HORIS), koji je dobio mogućnost financiranja iz INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2014.-2020.

Projekt administrator će pružati potporu voditelju i asistentu projekta u provedbi projektnih aktivnosti pružajući logistiku za organizaciju sastanaka, skupljanje podataka, organizaciju radionica i konferencija. Ona/on će biti direktno odgovoran (na) za administraciju projekta. Ona/on će biti novo zaposlena osoba i radit će puno radno vrijeme na projektu, zbog trajanja samog projekta i složenosti projektnih aktivnosti.
Ona/on će raditi puno radno vrijeme od 24 mjeseca, što čini 100% trajanja projekta. Troškovi Projekt asistenta na projektu čine 24 bruto plaća projekta i biti će pokriveni iz proračuna projekta.

Potrebna izobrazba i radno iskustvo za radno mjesto projekt administrator.

Projekt administrator  mora biti minimalno SSS srednju stručnu spremu upravnog ili ekonomskog smjera, aktivno poznavati engleski jezik u govoru i pismu,  vozačku dozvolu B kategorije.

Prijavama je potrebno priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku osobne iskaznice, elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku vozačke dozvole.

Prijave se podnose na adresu:
Općina Nijemci (za projekt administrator), Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci, najkasnije do 21. srpnja 2017. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Za kandidate prijavljene na javni poziv koji ispunjavanju uvjete, biti će provedeno testiranje, a kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu.
Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka javnog poziva.
Zadržava se pravo poništenja javnog poziva.
 
Zamjenica općinskog načelnika
                                                                                                                                                                                    Kristina Skoko
 

Poslodavac


OPĆINA NIJEMCI
pismena zamolba: TRG K. TOMISLAVA 6, NIJEMCI