DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE DENTALNE


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.4.2018.
23.4.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
     NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Sisku, A. Cesarca 109B.

 
Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
 • VSS –doktor/doktorica medicine dentalne sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicine
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu
Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente
u preslici:
 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom državnom ispitu
 • odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izdana od liječnika obiteljske medicine)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
  Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
  Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
   Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak.
   Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Prijave se podnose u pisanom obliku do 23. travnja 2018. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 1, 44000 SISAK