TEHNIČKI DJELATNIK/CA


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2018.
22.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
U skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Moslavine Kutina, Muzejsko vijeće raspisuje
 
 
                                                                           N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO TEHNIČKI DJELATNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica  za rad na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
SSS tehnički smjer


Rad na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
 
 
Opis poslova:
*  Pomaže kod postavljanja eksponata u stalnom postavu i povremenim izložbama,
*  Vozi službeni automobil.
*  Prenosi stakla, panoe, vitrine, predmete i ostali pomoćni materijal,
*  Pod nadzorom kustosa prenosi muzejske eksponate,
*  Obavlja osnovne računalne radnje (MS Office, skeniranje)
*  Pomaže u preparatorskoj i restauratorskoj radionici kod jednostavnijih
    poslova,
*  Otklanja manje kvarove na instalacijama i uređajima u Muzeju,
*  Čuva zgrade i njihove uređaje od oštećenja, požara i krađe,
*  Vrši nadzor nad sanitarijama i u slučaju većih kvarova obavještava ravnatelja,
*  Vodi brigu o tehničkim pomagalima i o kvarovima i oštećenjima obavještava ravnatelja,
*  Čuva muzejske eksponate tijekom radnog vremena na izložbi, prodaje ulaznice, kataloge
       i sl. na izložbenoj blagajni, ovisno o potrebi,
* Dežura na povremenim i stalnim izložbama, a u slučaju potrebe prilikom izvanrednih priredbi i snimanja
*  Obavlja poslove pakiranja muzejske građe uz upute kustosa ili ravnatelja
* Provodi i pridržava se odredbi općih akata glede zaštite Muzeja,
* dužan se ophoditi primjereno prema muzejskim predmetima (prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) te ih održavati uz upute ravnatelja i stručnih djelatnika muzeja
* Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.
 
Uz pismenu prijavu obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
  • Životopis
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
  • Domovnicu (presliku)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Muzej Moslavine Kutina
Trg kralja Tomislava 13
44 320 Kutina

s naznakom „Za natječaj – tehnički djelatnik/ica“
 
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Dokumentacija dostavljena u izvorniku vratit će se kandidatima koji nisu odabrani.
 
 
 
 
 

Poslodavac


MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina