UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


GORNJA RIJEKA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.11.2017.
20.11.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17), Osnovna škola Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka, Jablanova 1, 48268 Gornja Rijeka, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:
 
  • učitelj/ica matematike (rad u MŠ Gornja Rijeka) – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
 
Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br.: 47/96. i 56/01).
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
  • životopis,
  • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslik),
  • domovnicu (preslik),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (preslik - ne starije od 6 mjeseci),
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda (preslik) ili elektronički zapis.
 
Rok za podnošenje pisanih prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Ispostava Križevci), te mrežnoj stranici i oglasnim pločama škole.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Pisane prijave s traženom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka, Jablanova 1, 48268 Gornja Rijeka, s naznakom: „za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom  roku.
Natječaj objavljen dana 10. studenoga 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Ispostava Križevci), te mrežnoj stranici i oglasnim pločama škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SIDONIJE RUBIDO ERDODY
pismena zamolba: JABLANOVA 1, 48268 GORNJA RIJEKA