PRODAVAČ/ICA KARATA-PRIVEZAČ/ICA


Radno mjesto


DRVENIK MALI (PLOČA), SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2018.
31.5.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Potreba za prijemom za radno mjesto
 
PRODAVAČ KARATA-PRIVEZIVAČ
OPIS RADNOG MJESTA:
Usluga prodaje karata, priveza i odveza brodova
UVJETI OGLASA:
Stručna sprema: SSS ili PKV (osmogodišnja škola)
Posebno znanje i vještina: rad na računalu
Radno iskustvo: 1 godina
 
Oglas vrijedi od  20.03.2018. do 03.04.2018. godine
Broj traženih radnika: 1
 
Mjesto rada:  DRVENIK MALI, ovisno o organizaciji rada i druga prodajna mjesta poslodavca u SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SMJEŠTAJ: Poslodavac za radnika ne osigurava smještaj
VRSTA ZAPOSLENJA: Određeno vrijeme  (zamjena)
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
RAD U SMJENAMA: prijepodne, poslijepodne, noćni rad i rad vikendom i praznikom
 
Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • elektronički zapis radnog staža evidentiran u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)
 
Osoba koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima dužna je, pored prednje navedenog, dostaviti slijedeće dokaze:
 
- rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci
- dokaz o nezaposlenosti - potvrdu HZ za MO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZ za MO, ne stariju od mjesec dana
- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
- dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog   rata bez roditeljske skrbi
- potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj    spremi ( u slučaju kad se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član  njegove obitelji)
- presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja).     
- potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u     slučaju ako se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog   branitelja)
- rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)
- rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja  iz Domovinskog rata
 
Poveznica o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Nepotpune ili nepravovremeno podnesene zamolbe kao i zamolbe na kojima nije naznačen naziv radnog mjesta i naziv mjesta rada za koju se podnosi zamolba  neće se razmatrati.
Jadrolinija pridržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti  na adresu :
 
 
 JADROLINIJA RIJEKA
 RIVA 16
 51000 RIJEKA
 Odjel ekspedita  “ Povjerenstvo za provođenje natječaja” ili na e- mail: kadrovska-ag@jadrolinija.hr
                               ( obavezno s naznakom  radnog mjesta  i mjesta rada)

 

Poslodavac


JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta