UČITELJ/UČITELJICA PRIRODE


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
7 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2017.
13.12.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 20. Pravilnika o radu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica 13.10.2017. godine raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
1. Učitelj/ica prirode - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova, (nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno)
UVJETI:
Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17).
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).
Uz prijavu  na natječaj potrebno je  priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (domovnica),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po izvršenom izboru.  Obavijest će biti objavljena na mrežnima stranicama škole www.osang-kc.hr.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 23.10.2017. godine,  s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica prirode“,  na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5, 48 000 Koprivnica.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI
pismena zamolba: Školska 5, Koprivnica