POSLOVI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, SANITARNOG TEHNIČARA/SANITARNE TEHNIČARKE, ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKOG TEHNIČARA/LABORATORIJSKE TEHNIČARKE


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
19.5.2017.
3.6.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • word
 • excel
 • powerpoint

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT, VAŽEĆE ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA)
Kategorija B
1 godinu
 
NATJEČAJ
za izbor kandidata i prijem u radni odnos

 3. Poslovi medicinske sestre/tehničara, sanitarnog tehničara, zdravstveno laboratorijskog tehničara u Službi za epidemiologiju
- 1 kandidat/ kandidatkinja na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja s probnim radom od 2 mjeseca

Uvjeti za 3.:
 • SSS – sanitarni tehničar,
 • položen stručni ispit,
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu na natječaj pod rednim brojem 2. i 3. kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 • presliku važećeg odobrenja za samostalan rad,
 • presliku potvrde o poznavanju rada na računalu,
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice, izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz),
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku domovnice.
 
Priložene isprave mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.
Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko–križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica s naznakom »Natječaj za popunu radnog mjesta ___________« osobno ili poštom.
Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke putem web stranice Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko–križevačke županije www.zzjz-kkz.hr

 

Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: Trg dr.T.Bardeka 10/10, Koprivnica