DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Naziv RM: doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije
Opis poslova:
- liječenje ordiniranjem lokalne, peroralne i parenteralne terapije i ordiniranje  medicinskih proizvoda i pomagala,
- provođenje specijaliziranih, dijagnostičkih i terapijskih postupka i zahvata,
- upućivanje na specijalističko-konzilijarne preglede, na bolničko i drugo liječenje, na laboratorijske i dijagnostičke pretrage, terapijske postupke i rehabilitaciju,
- prenatalna, perinatalna i postnatalna zaštita žena,
- savjeti trudnicama,savjeti u svezi planiranja obitelji i kontracepcije, 
Potrebna zvanja:doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije
Razina obrazovanja VSS
 
Uvjeti:
- završen Medicinski fakultet – VSS stručna sprema
- položen specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije
- odobrenje za samostalan rad (licenca)
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti: 
1. životopis
2. preslik diplome
3. preslik domovnice
4. preslik odobrenja za samostalan rad
5. preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
6.potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu koja nije starija od dana objave natječaja
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo poništiti natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu DOMA ZDRAVLJA OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj –specijalist ginekologije i opstetricije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA OSIJEK
pismena zamolba: Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek