NASTAVNIK/NASTAVNICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
21 sat tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i  7/17.)

GIMNAZIJA A. G. MATOŠA,

ĐAKOVO, Vijenac k. A. Stepinca 11, p. p. 72,

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu sljedećeg radnog mjesta (m/ž)
 
1.  NASTAVNIK NJEMAČKOG JEZIKA
-   nepuno, određeno radno vrijeme – 21 sat tjedno (11 sati nastave) do povratka radnice s     bolovanja
 
OPĆI I POSEBNI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku diplome, domovnice, rodnog lista, potvrdu HZMO-a o prethodno ostvarenom radnom stažu te potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i o tome podastrijeti dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09,146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/1 3, 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, priložiti dokaz o nezaposlenosti te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Prijave s dokumentacijom treba dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole. Nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


GIMNAZIJA A.G.MATOŠA
pismena zamolba: Đakovo, Vijenac k. A. Stepinca 11