DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


ČAKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2018.
22.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
5 mjeseci
Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći

                                                                    NATJEČAJ
                  ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME  ZA RADNO MJESTO
                
1. Doktor medicine, m/ž – 1 izvršitelj, za rad u ambulantama Čakovci, Mikluševci, Petrovci, Bogdanovci i Vukovar (zamjena za bolovanje i godišnje odmore)

  
               
Uvjeti: završen Medicinski fakultet, zdravstveni radnik VSS, doktor medicine
-  radno iskustvo u struci:  5 mjeseci (odrađen pripravnički staž)
-  odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
-  položen stručni ispit
-  poznavanje rada na računalu
                                                  
Uz pisanu zamolbu,  koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta :
-  životopis ( vlastoručno potpisan)
-  presliku diplome,
-  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-  presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore
-  presliku domovnice,
-  potvrdu o stažu iz HZMO ne starije od dana objave ovog oglasa
-  presliku osobne iskaznice
 
Preslika tražene dokumentacije ne mora biti ovjerena, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originale dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune, nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu i donošenja rješenja o rasporedu.
 
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od 15.05.2018. do 22.05.2018. godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, SAJMIŠTE 1., s naznakom „ne otvaraj natječaj doktor medicine “ .
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Doma zdravlja Vukovar.
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
pismena zamolba: SAJMIŠTE 1, VUKOVAR