REFERENT/ICA U UPRAVNOM ODJELU ZA UPRAVU


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

Opis poslova:
- vođenje različitih vrsta evidencija, zaprimanje  pošte, prikupljanje potrebnih informacija za potrebe  pročelnika
- naručivanje i preuzimanje uredskih potprepština i potrošne informatičke opreme za potrebe Grada
- sudjelovanje u sastavljanju godišnjih izvještaja o svim potrebnim podacima
- pripremanje sjednica i materijala za potrebe Gradskog vijeća, stručnih kolegija i Gradskih odbora
- pisanje zapisnika
- obavljanje i drugih administrativnih i tehničkih poslova po nalogu pročelnika i mentora.

Uvjeti:

- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij ekonomije ili ekonomist srednje stručne spreme

- uvjeti za uključivanje u mjeru stručno osposobljavanje za rad

Kandidati trebaju uz molbu priložiti:
- kratki životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili svjedodžbe)
- elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15 ZSNLPS – ne starije od 6 mjeseci
 Poslodavac


GRAD ČAKOVEC
pismena zamolba: Čakovec, Kralja Tomislava 15