SPASILAC/SPASITELJICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
20.6.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 104/17, i čl. 6. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 105/17, ravnatelj raspisuje
  
 NATJEČAJ
za prijem zaposlenika

  
1. SPASILAC (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
Stručna sprema: Minimalno srednja stručna sprema
Uvjeti:
- uvjerenje o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj službi, spasilac na bazenu
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika
 
Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
- prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
- životopis (obvezno navođenje e-mail adrese)
- domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika)
- dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
- važeće uvjerenje o osposobljenosti za rad u spasilačkoj službi (preslika)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (izvornik)
 
Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.
Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.
Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o provođenju pisanog testiranja (stručni dio). Na testiranje su pozvani svi kandidati koji ne dobiju prethodnu obavijest u elektronskom obliku o neispunjavanju uvjeta natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja će se objaviti najmanje 3 dana prije održavanja na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).
Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju bit će obavljen razgovor (intervju).
Ako se kandidat ne odazove na razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.
Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijem u radni odnos - ne otvarati».

Poslodavac


Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR
pismena zamolba: TRG DRAŽENA PETROVIĆA 2, VUKOVAR