MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
DOM ZDRAVLJA SISAK
Sisak, Kralja Tomislava 1
 
Ur.broj: 2176-121/02- 1117 -18.
Siska,  12.3.2018.
 
 
Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jedne medicinske sestre-medicinskog tehničara   za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme   u ordinaciji obiteljske medicine Sisak, A. Cesarca 109B

Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
- završena srednja medicinska škola u trajanju od četiri ili pet godina
- odobrenje za samostalni rad
- poznavanje rada na računalu
Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente
( u preslici ):
- životopis
- dokument o završenom stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu ( za četverogodišnje školovanje )
- odobrenje za samostalni rad ( licenca )
- domovnica
- elektronički zapis o radnom stažu HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 
Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
 
Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 
Kandidati/kandidatkinje koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1.
 
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
pismena zamolba: Kralja Tomislava 1, Sisak