SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE


Radno mjesto


ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI
Kategorija B
1 godinu
        diplomirani socijalni radnik / magistar socijalnog rada - neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
 • 12 mjeseci radnogstaža u struci,
 • položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ( „NN“ br.157/13,152/14,99/15,52/16
  i 16/17 ),
 • odobrenje HKSR –a za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
 • položen vozački ispit B-kategorije,
 • nepostojanje zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi ,
 • probni rad od šest mjeseci.
   
  Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat  treba priložiti :
 • domovnica ( preslika ),
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ),
 • dokaz o radnomstažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( preslika ),
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • odobrenje HKSR,
 • < > 
  Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pristupit će provjeri znanja (testiranju). Konačna odluka o izboru donijet će se na temelju motivacijskog razgovora (intervjua), koji će se obaviti s tri kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate u provjeri znanja.
   
  Izvorišne osnove provjere znanja su:
  Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 , 99/15, 52/16 i 16/17), Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj 103/15) i Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09).
  Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefona i to najkasnije tri dana prije testiranja.
   
              Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:
  Centar za socijalnu skrb Đakovo, Petra Preradovića 2a, 31400 Đakovo, sa naznakom „Za natječaj“.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u zakonskom roku.


Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Đakovo
pismena zamolba: ĐAKOVO, P. PRERADOVIĆA 2 A