STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG (M/Ž)


Radno mjesto


NUŠTAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH NUŠTAR
32221 NUŠTAR, ZRINSKOG 13
 
KLASA:112-06/17-01/06
URBROJ: 2188-29-01-17-05
 
NUŠTAR, 11.10. 2017.
 
Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.), članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.; 86/09.; 92/10.; 105/10.; 90/11.; 16/12.;86/12. i 94/13. i 7/17), ravnatelj Osnovne škole Zrinskih Nuštar, Krunoslav Šarić, prof.  raspisuje sljedeći:
 
 
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
 
 
  • STRUČNI SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA   – jedan izvršitelj/ica  puno radno vrijeme  u trajanju  od 12 mjeseci
 
 
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
 
Uz pismenu prijavu,  na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu,  životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na oglasnoj  ploči i mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici OŠ Zrinskih Nuštar.
 
Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe, neće se razmatrati.
 
O izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Prijavu sa potrebnim dokumentima poslati na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH NUŠTAR
32221 Nuštar, Petra Zrinskog 13   (NATJEČAJ SOBZRO)
                                                                  
 
 
 
                                                                                                                        Ravnatelj:
 
                                                                                                                         Krunoslav Šarić, prof.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH NUŠTAR
pismena zamolba: 32221 NUŠTAR, ZRINSKOG 13