DOKTOR MEDICINE / DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


BEKETINCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2017.
25.5.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Opis posla: Doktor medicine / Doktorica medicine
- organiziranje rada tima obiteljske medicine i nadziranje rada radnika u timu,
- razgovor s pacijentima, pregled i procjena stanja i utvrđivanje dijagnoze,
- provođenje specijaliziranih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka i zahvata,
- kućno liječenje i kućne posjete za akutna stanja te liječenje u domovima umirovljenika
 

Potrebna zvanja: doktor/ica medicine

Razina obrazovanja: VSS

 
Informatička znanja: potrebno

Stručni ispit potreban

Mjesto rada: Beketinci, Čepinska 42 A
 

Uz pismenu prijavu na natječaj, kandidati su u obvezi priložiti i:
1. životopis,
2. preslik diplome,
3. preslik osobne iskaznice
4. preslik domovnice,
5. preslik odobrenja za samostalan rad,
6. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
7. potvrdu HZMO o radnom stažu koja nije starija od dana objave natječaja
 
Probni rad: tri (3) mjeseca
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.

Kandidati u prijavi moraju obvezno naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo poništiti natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu DOMA ZDRAVLJA OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj – doktor medicine Beketinci“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.

 


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA OSIJEK
pismena zamolba: PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6, 31000 OSIJEK