SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


JELSA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2018.
22.5.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

OSNOVNA ŠKOLA JELSA
JELSA  161

 
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5 /12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13., 152./14.,7/17), Osnovna škola Jelsa raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto spremačice, na neodređeno
puno radno vrijeme ( 40 /40)
 1 izvršitelj/ ica
 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:
Kandidati moraju ispunjavati uvjete  čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi , ostali uvjeti su:  Srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 - životopis
- preslik  dokaza  o završenom obrazovanju
- preslik domovnice odnosno dokaza o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i   srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  
 Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju kod prijave priložiti dokaze o istom. ttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole zemaljskom preporučenom  poštom :
Osnovna škola Jelsa,  Jelsa 161, 21465- Jelsa s naznakom "za natječaj".
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


Osnovna škola JELSA
pismena zamolba: Osnovna škola Jelsa,Jelsa161 21465 Jelsa