VIŠI PREDAVAČ/VIŠA PREDAVAČICA, PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
11.7.2018.
10.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
 VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU  OBJAVLJUJE
       NATJEČAJ
 
1. Nastavno zvanje i radno mjesto
 
a) za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 
Rok za prijavu na natječaj je trideset (30) dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti u tajništvu Veleučilišta (ured 119) ili putem Interneta na adresi http://www.vevu.hr
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08 i 69/17).
 

Poslodavac


VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
  • osobni dolazak: ŽUPANIJSKA 50, VUKOVAR
  • pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 50, 32000 VUKOVAR