ADMINISTRATIVNI REFERENT /ICA


Radno mjesto


OREBIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.1.2018.
23.1.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
6 mjeseci
Radno mjesto: Administrativni referent
 
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"
 
Mjesto rada: Orebić
 
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godina) na puno radno vrijeme
 
Objava natječaja: utorak, 09. siječnja 2018. godine
 
Rok za prijavu: utorak, 23. siječnja 2018. godine
 
Više informacija o natječaju:
 
Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine na puno radno vrijeme, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca i radnim mjestom u Orebiću na poslovima administrativnog referenta.
Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
 
 • Knjigovodstveni poslovi i komunikacija s računovodstvom
 • Uredski poslovi (nabava potrošnog materijala, izrada putnih naloga, vođenje blagajne, ažuriranje i vođenje LAG-ovih baza i ostali uredski poslovi)
 • Slanje dopisa, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva te komunikaciju s članstvom i upravnim odborom
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
 
Opći uvjeti:
 
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.
 •  
Posebni uvjeti:
Završena srednja stručna sprema ekonomske ili srodne struke, te:
 
 • radno iskustvo u administrativnim i računovodstvenim poslovima
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • odlično poznavanje rada na računalu,
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:
 
 
 • životopis / CV.
Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.
 
Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:
 
 
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.
Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Probni rad od 3 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 23. siječnja 2018. preporučenom poštom ili osobno na adresu:
LAG 5
Šetalište kralja Petra krešimira IV, 98
20 250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-referent“
Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.
Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr
 
 

Poslodavac


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 'LAG 5'
mobitel: 099 4965460