REFERENT/REFERENTICA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE


Radno mjesto


ČEMINAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine

                                                            JAVNI POZIV
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac

Opis poslova: uredsko poslovanje
Uvjeti:
- obrazovni program: upravni ili druga odgovarajuća struka
- nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose s naznakom "Javni poziv - stručno osposobljavanje".Poslodavac


OPĆINA ČEMINAC
pismena zamolba: M. Gupca 1, 31325 Čeminac