VIŠI STRUČNI SAVJETNIK / SAVJETNICA UA UPRAVLJANJE INFORMATIČKIM SUSTAVOM JAVNOG PRIJEVOZA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.6.2018.
26.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova: sudjeluje u izradi izvješća o radu informatičkog sustava javnog prijevoza te sustava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza; priprema obavijesti za korisnike informatičkog sustava javnog prijevoza te sustava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza vezano za njihova prava i obveze; pruža korisničku podršku korisnicima prava na povlašteni prijevoz te kontrolira status aktivacije otočnih iskaznica za putnike i vozila-te ostali poslovi prema nalogu rukovoditelja službe i ravnatelja.
Razina obrazovanja:* VSS pomorskog, pravnog, ekonomskog ili općeg smjera   
Pisana zamolba na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6,  21000 Split, s naznakom ''za natječaj – ne otvaraj''. Potrebno dostaviti dokumentaciju kako je navedeno u dijelu .
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koje imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.                                             
Kandidat dostavlja:                                               
Prijavu na natječaj te sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi), dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice), životopis, uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje sud – ne starije od 6 mjeseci od dana prijave na natječaj) te  domovnica.  Dokazi se mogu dostaviti kao preslike, dok se izvornici mogu zatražiti na uvid, osim uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak koje se mora dostaviti u izvorniku

Poslodavac


AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET
pismena zamolba: ANTOFAGASTE 6, 21000 SPLIT